Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Aktualności

Kwestionariusz ekspercki:

Badanie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych aktywnie prowadzących prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Polega ono na wyrażeniu swoich opinii i podzieleniu się doświadczeniami w kwestionariuszu eksperckim zawierającym 30 pytań.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu badania znajdują się bezpośrednio na stronie elektronicznego kwestionariusza.

Aby przejść do kwestionariusza>>> Kliknij tutaj <<< lub w obrazek poniżej:

 

Kalendarz projektu badawczego:

2019-11-15: W badaniu wzięło udział 90 uczestników! Bardzo dziękuję za tak duże zainteresowanie moimi badaniami, za bardzo ciekawe odpowiedzi oraz za wiele pozytywnych i krytycznych uwag na temat badania! Ponieważ nie wszystkie osoby mogły wziąć udział w badaniu w pierwotnie założonym terminie istnieje jeszcze możliwość udzielenia odpowiedzi do 15 grudnia 2019. Serdecznie zapraszam do udziału!

2019-11-12: W badaniu wzięło już udział 78 uczestników! Bardzo dziękuję za Państwa odpowiedzi, a szczególnie za uwagi formułowane w pytaniach otwartych. Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszam  kolejne osoby do wypełnienia kwestionariusza.

2019-10-31: Do tej pory w badaniu wzięło udział 52 ekspertów! Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie i zapraszam kolejnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu do wzięcia udziału w badaniu.

2019-10-29: Na podstawie sugestii uczestników badania dokonano 2 modyfikacji w kwestionariuszu badawczym: (1) w pytaniu 5.4. wyjaśniono, iż zaproponowane subdyscypliny NoZ wynikają z wykazu przygotowanego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, (2) w pytaniu 5.8. dotyczącym wyników naukowych za ostatnie 4 lata zmodyfikowano pierwszy wskaźnik ilościowy na „Liczba punktów MNiSW za publikacje naukowe”

2019-10-25: Na podstawie sugestii jednego z uczestników w kwestionariuszu elektronicznym, w pytaniu 2.1. dodano wyjaśnienie, iż za narzędzia etyczne rozumie się „narzędzia wspierające działania etyczne w pracach naukowo-badawczych”

2019-10-22: Rozpoczęcie badania – wysyłka pierwszej partii zaproszeń do udziału w badaniu. W badaniu wzięło udział pierwszych 10 uczestników.

2019-10-20: Zakończenie wstępnej weryfikacji kwestionariusza w środowisku akademickim; przygotowanie ostatecznej wersji kwestionariusza eksperckiego w systemie Google Forms

2019-10-04: Zakończenie przeglądu literatury; opracowanie założeń teoretycznych dla realizowanego tematu badawczego; przygotowanie wstępnej wersji kwestionariusza eksperckiego; przygotowanie wzoru certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu

2019-07-15: Rozpoczęcie prac nad projektem badawczym

Uprzejmie proszę o udział w badaniu do dnia 15.12.2019

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Realizator projektu:

Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 609 886 711

marek.matejun@uni.lodz.pl
www.matejun.pl